Login
Loginnaam
Wachtwoord
 
 
Registratie
Wil je ook zelf nieuws-berichten, sage advice tips, forum berichten en nog veel meer kunnen achterlaten op deze site? Vraag dan hier een useraccount aan.
Registratie
HOMEPAGE | CAMPAGNE CHANNATH | SPELERSOVERZICHT | FLASH
Flash, Male Aasimar, Paladin 11 / Aasimar(Race) 1 / XP level adjust (Race) -1Flash, Male Aasimar, Paladin 11 / Aasimar(Race) 1 / XP level adjust (Race) -1Gespeeld door Johan
Actief in Campagne Channath sinds 10 juli 2006
Flash is een opvallende human. Vanaf het moment dat hij geboren is heeft hij een duidelijk opvallende uitstraling.

Bij zijn geboorte en de jaren daarna kwam het regelmatig voor dat er een flitsend licht bij flash aanwezig was.
Hier heeft hij zijn naam Flash aan te danken.
Later bleek dat dit de voorbode was van een light spell die flash af en toe kan casten.

Opvallend zijn zijn donkere gouden ogen en zijn silveren haren.
Dit gecombineerd met zijn witte huid maakt flash een opvallende verschijning.

Van een mysterieuse man heeft Flash voor zijn 15e verjaardag een hoofdband gekregen. Als flash deze draagt lijkt zijn uitstaling nog beter tot zijn recht te komen.

Achtergrond
Flash is zo'n 19 jaar geleden geboren in Mulhorand, Neldorild.
Hier woont hij samen met zijn moeder. Zijn vader is onbekend en laat zijn moeder weinig over los.
In deze vrij jonge stad (ongeveer 20 jaar oud) wordt nog veel gebouwd.
Flash is dus ongeveer net zo oud als de stad is.

Mulhorand stelt zijn grenzen steeds meer open. Ook voor de andere geloven. De oude geloven van Anhur en Horus-Re voeren met kop en schouders de boventoon, maar ook de faerunian geloven worden steeds meer bekender. Anhur en Horus-Re breiden daarbij hun geloof steeds meer uit naar buiten Mulhorand.

In een nieuwe stad als Neldorild wordt ook naar nieuwe geloven gezocht. De kerk van Tyr krijgt vanwege zijn grote gelijkenis met Horus-Re in Neldorild steeds meer aanhangers.

Neldorild heeft strenge wetten en is intollerant naar dieven. Stelen wordt met de dood bestraft.
Slavenij is daarentegen weer heel normaal.
De slaven worden daarbij goed behandeld. Het mishandelen van ander mans slaven wordt gezien als het beschadigen van ander mans eigendomen.

In deze stad is Flash opgegroeid en is hij op zijn 15e tot Tyr bekeerd. (of dat iets te maken heeft met het bezoek van de mysterieuse vreemdeling op zijn 15e verjaardag?)
Na zijn opleiding heeft hij een halfplate en een long sword van goede kwaliteit gekregen.
Na enige jaren van service heeft hij in de nog groeiende kleine kerk van Tyr alles geleerd wat er te leren is er wordt hij er op uit gestuurd om de wereld om hem heen te ontdekken. En vooral ook grotere kerken van Tyr te bezoeken.
Van de kerk leider heeft Flash een paar gauntlets gekregen die hem op zijn reizen bij gevaar kunnen helpen.

Op een van deze reizen is Flash overvallen en is zijn paard onder hem vandaag geschoten.
Hij heeft de overvallers recht aangedaan en die liggen nu 3 feet onder de grond.
Hiermee kreeg Flash zijn paard helaas niet terug en is hij nu te voet verder gegaan naar Drellin's Ferry.


 
Stats
Bijgewerkt: 05-05-2008

Level 11 karakter Paladin (11):
STR 14 --> 18
DEX 11 --> 13
CON 14 --> 18
INT 10
WIS 14 --> 16
CHA 21 --> 27

Alignment: L/G
Race: Aasimar
Size: Medium
Gender: Male
Class: Paladin
HP: 125
AC: 29 (full plate +2, Large steel shield +2, ring +2, Dex +1, Nat. armor +2)
Init: +1
Speed: 20 ft --> 40 ft
BaB: 11/6/1

Saves:
For +17
Ref +10
Will +12
Immune to fear (aura of courage)

Weapons:
Long sword +2, keen, Holy Surge (Holy and (1+cha mod.)/day 3d6 vs evil), Weapon Crystal Fiend Slayer Lesser ; +17/12/7 ; 1d8+6 ; 17-20 / x2
Mace, Heavy +2, silver ; +17/12/7 ; 1d8+6 ; x2
Heavy Lance +2 of the sun, changeling (+5/-5 ft) ; +17/12/7 ; 1d8+6 ; x3 (double damage with charge on horse)


Armor:
Full Plate +2,
Large Steel Shield +2, Negative Energy Protection

Feats & special abilities:
Native outsider:
-Immune to spells with humanoid descriptor
-Can be affected by spells that affect extraplanar creatures
-Toril is native plane: Can be raised/resurrected and so on

-Darkvision 60 ft
-Acid/Cold/Elektricity Resistance: 5
-Cold Resistance: 15
-Cast light once a day as sorcerer of character level
-+2 on spot/listen

-Detect evil at will
-Divine Grace
-Lay on hands: Heal level * charisma modifier
-Divine Health: immune to all disease including magical such as mummy rot and lycanthropy
-Aura of Courage: immune to fear, allies within 10 ft +4 on save
-Smite evil 1/day
-Remove Disease 3/week
-Turn Undead 9/day
-Special Mount

Power Attack (lvl 1)
Divine Might (lvl 3) +char to weapon damage for char rounds
Improved Shield Bash (lvl 6)
Divine Shield (lvl 9)


Skills(28):
Bluff 6
Diplomacy 20
Handle Animal 6
Heal 3
Intimidate 6
Listen 5
Ride 6/8
Sense Motive 13
Spot 5

Equipment:
Long Sword +2, keen, holy surge, Weapon Crystal Fiend slayer lesser
Mace, Heavy +2, silver
Heavy Lance +2 of the sun, changeling
Short Sword +1
Full Plate +2
Large Steel Shield +2, negative energy protection

Belt of Strength +4
Gloves of Dexterity +2
Periapt of wisdom +2
Headband of charisma +6
Bracers of Health +4
Vest of natural armor +2

Horn of Fog
Boots of striding and springing
Ring of Protection +2 *active
Ring of minor cold resistance 15 pts
Ring of minor elektricity resistance 15 pts *active
Holy Symbol
Howard's Handy Haversack

Saddlebags of plenty
De ene helft werkt als een bag of holding type 3
De andere helft bevat voedsel voor 1 paard en 1 persoon
(Dit wordt elke dag automatisch aangevuld)

Sizing collar
Hiermee kan een dier van grootte veranderen naar een small creature de verdere stats blijven gelijk.
1/dag en terug.

src: Resist elements 1x
scr: Dispel magic 1x 5e lvl, 2x 8e lvl
scr: Prot evil 3x
scr: CSW 4x
scr: Remove paralysis 2x
scr: Holy Sword 3x
scr: Neutralize Poison

Wand CLW 30 charges
Wand CMW 18 charges

Potion Neutralize Poison
Potion Lesser Restoration 3x
Potion water breathing
Potion fly 2x
Potion CLW 6x
Potion CMW 6x
Potion Mirror Image 2x
Potion Shield 2x
Potion True Strike 2x
Potion See Invisibility 2x
Potion Barkskin 3x
Potion Displacement 0x
Potion Prot of Elements 1x
Potion Haste 0x
Potion Blink 2x

Potion Belt MW 2x

Belt pouch

Backpack:
Flint and steel
Rope, silk, 50 ft
Signal Whisle
Soap
Waterskin
Whetstone
Travler's Outfit
Rations, Trail 10x
Bread, loaf 10x

Paladins Mount: Pegi, large magical beast Pegasus
Horse shoe's of the sephier
Airial saddel, millitary
Chain shirt
HD: 10
Init: 2
Speed 60 ft, fly 120 ft (average)
AC: 26

Str: 21
Dex: 15
Con: 16
Int: 10
Wis: 13
Cha: 13

Alignment: C/G

For: 11 --> 17
Ref: 10 --> 14
Will: 9 --> 12

HP: 109

Att: 2 hooves +14 melee, bite +9 melee
Dam: Hoof 1d6+5, bite 1d3+3

Imp. Evasion
Share spells
Empathic link
Iron will
Scent
Detect good
Detect evil
Command (like spell) creatures of it kind. At will: once/2 paladin levels/day

Listen 15
Sense motive 11
Spot 15
Wilderness lore 6
 
Karakter item wealth based on market price for items

Karakter level: 11 - Totaal waarde: 0gp - Waarde versus 'wealth-by-level' (66 000gp): 0.00% - Verschil: -66 000gp
 
Geschiedenis in het spelTotaal 63792 XP
03-09-2008Tijd voor een bezoekje? (Actief in spel)250
Mean damage machine (Actief in spel)350
Groepsschild (Actief in spel)200
20-08-2008Burgers bevrijd (Actief in spel)600
Bewakers verslagen (Actief in spel)50
Tweelingbroer bites the dust (Actief in spel)1000
Goede roleplay (Actief in spel)500
07-08-2008Tovenaar uitgeschakeld (Actief in spel)600
De 'demonen' van het dorp verjaagd (Actief in spel)900
Vrock bashing (Actief in spel)350
06-08-2008Detectieve spelen (Actief in spel)350
Oplettende theoreticus (Actief in spel)350
30-07-2008Terugtrekken voor de spookruiter (Actief in spel)100
Roleplay 1e klas (Actief in spel)400
23-07-2008Elven verjaagd (Actief in spel)600
Goede pogingen tot communicatie (Actief in spel)250
11-06-2008Verslag aan Jarmaath (Actief in spel)150
Voedsel voor het dorp (Actief in spel)250
Geheime elven tekens (Actief in spel)100
Goed uitgevoerde verkenningstocht (Actief in spel)150
Eekhoorns verslagen (Actief in spel)100
Goede onderhandelingen (Actief in spel)150
21-05-2008Overnachting op de boerderij (Actief in spel)150
Bezoekje bij de dru´de (Actief in spel)50
Gesprek met de koekoek (Actief in spel)50
Sluipschutter verjaagd (Actief in spel)250
07-05-2008Geestige ruiter verslagen (Actief in spel)440
Niet te raken (Actief in spel)250
23-04-20084 blue abishai, 1 half dragon hobgoblin (Actief in spel)2400
1 aspect of Tiamat (Actief in spel)1800
Just FLASH (Actief in spel)400
16-04-2008Holy, holy, holy en .... damage (Actief in spel)200
02-04-20082 Erinyes verslagen (Actief in spel)600
Dapper willen doorgaan zoals het hoort (Actief in spel)400
19-03-20083 greenspawn razorfiends minder (Actief in spel)1000
7 hobgoblins, 4 wraiths (Actief in spel)1000
Effectieviteit (Actief in spel)300
12-03-2008Elven _dame_ uitgeschakeld (Actief in spel)750
Turbo vliegenier (Actief in spel)300
27-02-20087 hobgobins in de pan gehakt (Actief in spel)475
2 bebaarde duivels verslagen (Actief in spel)540
Heldhaftig (Actief in spel)450
13-02-2008Hobgoblin priesters verslagen (Actief in spel)900
Bone devil verslagen (Actief in spel)400
Niet te raken (Actief in spel)300
Op tijd rust nemen (Actief in spel)200
30-01-2008Concurrentie? (Actief in spel)250
16-01-20085 Wyverns verslagen (Actief in spel)900
Kan wel tegen een stootje (Actief in spel)300
02-01-2008In zijn element (Actief in spel)300
12-12-20072 ondode wyverns verslagen (Actief in spel)150
3 abishai verslagen (Actief in spel)200
Die! You evil creatures! (Actief in spel)300
28-11-20072x BlackMantle verslagen (Actief in spel)500
Prik (Actief in spel)200
14-11-2007Ozyrrandion verslagen(groen) (Actief in spel)135
Tyrgarun verslagen(blauwe) (Actief in spel)1100
Een keertje niet ingeblikt? (Actief in spel)750
31-10-2007Blackspawns verslagen (Actief in spel)800
Goede deal (Actief in spel)125
17-10-20074 Ogres verslagen (Actief in spel)100
2 Hill giants (Actief in spel)560
Wyrmlord Saarvith verslagen (Actief in spel)240
Generaal Kharn verslagen (Actief in spel)810
De horde verslagen (cummulatief) (Actief in spel)1000
Blinkend in afwezigheid (Actief in spel)350
Gedood door Kharn (Actief in spel)-4000
03-10-2007Sluipschutter en hobgoblins verslagen (Actief in spel)1100
Staat altijd klaar... (Actief in spel)275
12-09-2007Goblins en Thunderlizards verslagen (Actief in spel)500
Behir verslagen550
Goede verdediging (Actief in spel)100
... .... .... charge ... (Actief in spel)250
29-08-2007Hobgoblins verslagen (Actief in spel)400
Blood ghost berserkers verslagen (Actief in spel)450
Just in Time (Actief in spel)300
15-08-2007De draak is verslagen (Actief in spel)1000
Gedood door de draak (Overleden)-3500
Een heldendood - Recht op de draak af! (Actief in spel)350
08-08-2007Een goede indruk op de raad gemaakt (Actief in spel)500
4 Reuzen verslagen (Actief in spel)250
Flitsend optreden (Actief in spel)400
11-07-20075Goblins,4Barghasts, 4Blackspawns,1Ogre (Actief in spel)1000
Afwezigheids premie200
27-06-2007Ulwai en consorten verslagen (Actief in spel)2100
De ghostlord overgehaald (Actief in spel)3360
De keuze van de palladijn (Actief in spel)400
Hulp aan de zwakkeren (Actief in spel)500
13-06-2007Berekenend (Actief in spel)150
30-05-2007Defeating the lions (Actief in spel)420
Defeating monk hobgoblins (Actief in spel)525
Stand ground (Actief in spel)200
16-05-2007Hobgoblins en Bargasts verslagen (Actief in spel)800
Ettins en goblins verslagen (Actief in spel)630
Voorwaarts kameraden! (Actief in spel)200
11-04-2007-Assassin Vines- verslagen (Actief in spel)200
04-04-20072 razorfiends verslagen (Actief in spel)630
mama razorfiend verslagen (Actief in spel)630
Get a Grip (Actief in spel)300
21-03-2007Defeating the black dragon and allies (Actief in spel)2160
Dragonslayer (Actief in spel)300
07-03-2007Fysiek gepakt (Actief in spel)150
21-02-2007Ontsnapt aan de wraak van de draak (Actief in spel)600
Luchtheld (Actief in spel)200
07-02-20076 ogres defeated (Actief in spel)240
Ex-Ettin (Actief in spel)240
Bye Hobgoblins (Actief in spel)120
Scaring the dragon and consorts (Actief in spel)840
Flying around (Actief in spel)300
17-01-2007Lizardfolk (Actief in spel)210
Me is pretty -good- (Actief in spel)300
Level adjustment afgekocht (Actief in spel)-5000
10-01-2007Greenspawn Razorfiend (Actief in spel)600
Attack high / Kick low / Talk nice300
20-12-2006Weg blokkade (Actief in spel)450
Longwinded1st Talk, then hack (Actief in spel)300
Kerstbonus ;-) (Actief in spel)500
13-12-2006Chimera verslagen (Actief in spel)540
Good tactics (Actief in spel)150
29-11-2006Spoedberaad, conclusie = evacueren! (Actief in spel)360
Goblin ontmoeting op Dawn Way (Actief in spel)900
Singlemindedness (Actief in spel)250
15-11-2006Gedoode hobgoblins en hellhounds (Actief in spel)300
Skull Gorge Bridge destroyed (Actief in spel)900
Excellent planning (Actief in spel)350
01-11-2006Vriendjes met Warklegnaw (Actief in spel)600
Excellent roleplay! (Actief in spel)350
18-10-2006Worgs ge-ambushed (Actief in spel)500
Bewoners van de keep verjaagd (Actief in spel)1200
Sterk, maar wispelturig (Actief in spel)400
11-10-2006Toevoeging van goddelijke krachten (Actief in spel)400
20-09-2006Aankomst in de stad (Actief in spel)120
Goed gesprek met Wiston en Soranna (Actief in spel)120
Jorr ingehuurd (Actief in spel)320
Hydra verslagen (Actief in spel)167
Diplomatie (Actief in spel)250
06-09-2006De overval (Actief in spel)960
Onzelfzuchtige inzet (Actief in spel)250
10-07-2006Start XP (Actief in spel)10000


© 2003 pepijn
 
Tegeltjeswijsheid
Wie zichzelf spaart krijgt nooit rente.
 
Laatste 6 bezoeker(s)
Eric
28 november 2020 om 23:24 uur
Jacco
28 november 2020 om 22:06 uur
Tuning
28 november 2020 om 21:27 uur
Johan
25 november 2020 om 23:04 uur
Opa
22 november 2020 om 15:15 uur
Jeff
19 november 2020 om 10:47 uur
 
De homepage
Als je bent ingelogd, worden op de homepage alle nieuws, sage advice tips, forum berichten en internet links getoond die sinds je laatste bezoek zijn toegevoegd of veranderd.

Is er weinig of niks gewijzigd (of ben je niet ingelogd) dan wordt het laatste bericht getoond.
 
Overzicht gebruikers
Klik hier als je een overzicht van alle geregistreerde gebruikers wilt zien.