Login
Loginnaam
Wachtwoord
 
 
Registratie
Wil je ook zelf nieuws-berichten, sage advice tips, forum berichten en nog veel meer kunnen achterlaten op deze site? Vraag dan hier een useraccount aan.
Registratie
HOMEPAGE | CAMPAGNE LAND VAN AMN | DE PARTY | ASHREM
Ashrem, Male Human, Thief 4 / Ranger 6 (Spel verlaten)Ashrem, Male Human, Thief 4 / Ranger 6 (Spel verlaten)Gespeeld door Johan
Actief in Campagne Land van Amn van 2 september 2001 t/m 24 november 2003


Achtergrond
Dairy:

14 ???: Na de dood van Florie moeten we toch doorzetten om uit deze temple van Loviatar komen. De devourer is vernietigd en Shaunnra Stillhand haar ziel is vrijgekomen. Maar wel voor een erg hoge prijs. Rafael en ik zijn ons zelf niet en Florie is dood. Sigismund is flink wat van zijn uitrusting kwijt geraakt aan een vreemd monster dat zijn uitrusting tot roest deed vervagen, irritant beest.
Ook heeft Sigismund er weer een fiks aantal lidtekens bij. Om maar niet te spreken van de lidtekens op zijn ziel. Hij is erg kortaf en wil alleen nog maar uit deze temple van Loviatar. In de hoop dat we Florie weer tot leven kunnen wekken.
Gelukkig weten we na wat moeite uit de temple te komen. We hebben hem niet verder doorzocht.
Terug in het dorp komen we Andress weer tegen. Ze is de bevolking tegen ons aan het opzetten. Onze vermoedens blijken juist te zijn dat ze niet te vertrouwen is.
Onder de bevolking zijn wat humans en non humans die ons in opdracht van haar aanvallen. Net terwijl ik Andress eens goed onderhanden wil nemen wordt ik gehold door een cleric die zich ergens verstopt heeft. Zwaar K$#. Maar ik laat me niet zomaar kennen. Kan gelukkig nog vliegen. Door wat tegen de spellcasters aan te vliegen kan ik hun spell casten verhinderen. Heb er tenminste een te pakken gekregen. Dat zal ze leren.
We hebben de encounter maar net overleefd.

De overige Ilmater temple bewoners hebben naar zwaar aandringen en dreigen van Rafael de poort van de tempel open gedaan.
Na de kamer van de Andress doorzocht te hebben heb ik een geheime kamer gevonden waar ze wat waardevolle spullen heeft bewaard. Onder andere een raise dead scroll en een wish. De wish is gebruikt om Shaunnra Stillhand weer levend te maken. Een erg goede casting van Kira om zo'n moeilijk spell te casten. Het leek haar vrij makkelijk af te gaan. Shaunnra Stillhand was erg blij om uit de klauwen van de devourer te zijn en weer te leven. Ze staat er nog wel enigsinds onthutst bij. Ik denk dat het wel weer goed zal komen, maar dat zal wel enige tijd nodig hebben.
De raise dead zal gebruikt worden om Florie weer terug te halen (als dat lukt).
Ik weet niet of het de slimste toepassing van de wish spell is geweest, maar Rafael en Kira zullen het wel weten hoe ze de spells moeten gebruiken.
Ondertussen voelen Rafael, Shaunnra Stillhand en ik nog steeds ons zelf niet. Daar moet volgens mij snel wat aan gedaan worden anders kan het ernstige vormen aannemen. De clerics hier in de buurt kunnen er niet mee helpen. De hoop is op Rafael (als hoogst rankende cleric van Ilmater) gericht.
 
Stats
CHARACTER NAME Ashrem
PLAYER Johan Wiersma
CLASS Rog4/Rgr6
Race Human
ALIGNMENT Chaotic Good
DEITY Milieki
LEVEL 10
SIZE Medium
AGE 27
GENDER Male
HEIGHT 6'2"
WEIGHT 200 lbs.
EYES Brown
HAIR Brown


Score Mod. Temp Score Temp Mod.
Strength 16 +3 18 +4
Dexterity 18 +4
Constitution 16 +3
Intelligence 12 +1
Wisdom 16 +3
Charisma 10 +0

SPEED 30 / 60
HIT POINTS 93
ARMOR CLASS 25/26 (Dodge +1 AC)

INITIATIVE MODIFIER 4
BASE ATTACK BONUS +9/+4

Animal Empathy Cha 1
Appraise Int 1
Balance* Dex 5
Bluff Cha 0
Climb* Str 8
Concentration Con 3
Craft (__________) Int 1
Diplomacy Cha 0
Disguise Cha 0
Escape Artist* Dex 4
Forgery Int 1
Gather Information Cha 0
Handle Animal Cha 1
Heal Wis 3
Hide* Dex 25
Intimidate Cha 0
Intuit Direction Wis 8
Jump* Str 20
Knowledge (Nature) Int 2
Listen Wis 15
Move Silently* Dex 25
Open Lock Dex 11
Perform Cha 0
Pick Pocket Dex 3
Ride Dex 4
Scry Int 1
Search Int 5
Sense Motive Wis 2
Spot Wis 15
Swim** Str 4
Tumble* Dex 14
Use Rope Dex 7
Wilderness Lore Wis 15

SAVING THROWS TOTAL
Fortitude (Con) 12
Reflex (Dex) 13
Will (Wis) 9

MELEE
ATTACK BONUS 13/8
RANGED
ATTACK BONUS 13/8

(2-Handed)
WEAPON TOTAL ATTACK BONUS DAMAGE CRITICAL
+2 Rapier +13 / +8 1d6+6 12-20/x2
RANGE WEIGHT TYPE SIZE SPECIAL PROPERTIES
- 3 lb. Piercing Small +2, keen

WEAPON TOTAL ATTACK BONUS DAMAGE CRITICAL
+1 Sword, short +13 1d6+3 17-20/x2
RANGE WEIGHT TYPE SIZE SPECIAL PROPERTIES
- 3 lb. Piercing Small +1, keen


(1-Handed)
WEAPON TOTAL ATTACK BONUS DAMAGE CRITICAL
+2 Rapier +15 / +10 1d6+8 12-20/x2
RANGE WEIGHT TYPE SIZE SPECIAL PROPERTIES
- 3 lb. Piercing Small +2, keen

WEAPON TOTAL ATTACK BONUS DAMAGE CRITICAL
Mighty comp longbow +4 +15 / +10 1d8+4 x3
RANGE WEIGHT TYPE SIZE SPECIAL PROPERTIES
110 ft 3 lb. Piercing Large Masterwork


ARMOR TYPE ARMOR BONUS MAX DEX BONUS
+3 Chain shirt Light +7 4
CHECK PENALTY SPELL FAILURE SPEED WEIGHT SPECIAL PROP
-1 20% 30 ft. 25 lb.


PROTECTIVE ITEM WEIGHT
Ring: Ring of Protection +2 0 lb.
SPECIAL PROPERTIES
Improves the AC of the wearer (Deflection bonus).


PROTECTIVE ITEM WEIGHT
Wondrous: Bracers of Speed 1 lb.
SPECIAL PROPERTIES
User acts as if hasted by an haste spell. Can be used for 10 rounds a day. +4 haste bonus to AC when hasted


PROTECTIVE ITEM WEIGHT
Cloak: Cloak of Resistance +3 1 lb.
SPECIAL PROPERTIES
+3 Resistance bonus on all saves


PROTECTIVE ITEM Enhancement WEIGHT
Wondrous: Gauntlets of ogre power +2 2 lb.
SPECIAL PROPERTIES
These gauntlets grant a +2 enhancement bonus to Str (DMG217).


PROTECTIVE ITEM WEIGHT
Wondrous: Necklace of prayer beads (blessing) 2 x 0 lb.
SPECIAL PROPERTIES
This necklace allows the user to cast bless 2/Day (DMG223)
GEAR
ITEM WT.
Armor: +3 Chain shirt 25 lb.
Armor: +2 Chain shirt 25 lb. (Sieger)
Buckler shield, +1, Shadowed 5 lb.
Weapon: Rapier +2, Keen 3 lb.
Weapon: Short Sword +1, Keen 3 lb.
Weapon: Short Sword +1 3 lb.
Weapon: Mighty composite longbow +4 3 lb.
Long Bow Arrows, MW 60 * 3 lb.
Weapon: Sword, short, Masterwork, 2x 3 lb.
Ring: Ring of Striding of Springing 0 lb.
Ring: Animal Friendship 0 lb.
Ring: Ring of Protection +2 0 lb.
Wondrous: Gauntlets of ogre power 2 lb.
Wondrous: Necklace of prayer beads (blessing 2x)
Wondrous: Howards Handy Haversack 5 lb.
Wondrous: Googles of Nightvision
Wondrous: Boots of Elvenkind
Wondrous: Cloak of Elvenkind
Wondrous: Bracers of Speed (10 r.) 1 lb.
Goods: Thieves' tools, Masterwork 1 lb.
Wand: Cure Light Wounds 50 charges
Cloak: Cloak of Resistance +3 1 lb.
Armband of Teleportation (Slave)

Potion: Potion of Neutralize Poison
Potion: Potion of Blur 3 x
Potion: Cure Mod Wounds 2x, 2d8+5
Wand: Cure Light Wounds 1d8+1 50x
Scroll: Cure Light Wounds 5x 1d8+2
Scroll: Cure Light Wounds 1x 1d8+5
Scroll: Cure Mod Wounds 2x 2d8+5
Scroll: Cure Mod Wounds 2x 2d8+8
Scroll: Cure Ser Wounds 1x 3d8+9
Scroll: Cure Crit Wounds 2x 4d8+9
Scroll: Prot from Elements
Scroll: Animal Messenger
Scroll: Camouflage
Scroll: Delay Poison
Scroll: Entangle
Scroll: Resist Elements
Scroll: Speak with Animal
Scroll: Polymorph Self
Scroll: Raise Dead

TOTAL WEIGHT CARRIED 37 lb.

MONEY

CP -
SP - 10
GP 1463
PP - 0
Gem: Fire Opal (1000 gp), 1 x = 1000 gp
Gem: Aquamerine (500 gp), 17 x = 8500 gp


LANGUAGES
Common Elven
Orc

SPECIAL ABILITIES
Rogue:
Traps, search for
Medium Rogue weapon proficiencies
Rogue weapon proficiencies
Light armor proficiency
Sneak Attack +2d6
Evasion
Uncanny Dodge (Dex bonus to AC)
Ranger:
Shield proficiency
Medium armor proficiency
Light armor proficiency
Martial weapon proficiency: all
Simple weapon proficiency
Improved Two-Weapon Fighting
Favored Enemies (1)
Track
Spells at 4th level Ranger
Favored Enemy: Humanoid (Orc)
Ambidexterity
2-Weapon fighting

FEATS:
Blind-Fight
Dodge
Track
Weapon Finesse: Sword, short
Weapon Focus: Sword, short
Improved Critical: Rapier

Spells:
LEVEL 0 1st SPELL SAVE DC 12 13 SPELLS PER DAY -- 1
SPELLS - Ranger
1st: Alarm
Animal Friendship
Animal Trick (MoW)
Bloodhound (MoW)
Camouflage (MoF, MoW)
Dawn (MoW)
Delay Poison
Detect Animals or Plants
Detect Snares and Pits
Entangle
Handfire (MoW)
Hawkeye (MoW)
Hunters Mercy (MoW)
Low Light Vision (MoW)
Magic Fang
Naturewatch (MoW)
Pass without Trace
Rams Might (MoW)
Read Magic
Resist Elements
Smell of Fear (MoW)
Speak with Animals
Speed Swim (MoW)
Stalking Brand (MoW)
Summon Nature's Ally I
Sure Foot (MoW)
Towering Oak (MoW)
 
Karakter item wealth based on market price for items

Karakter level: 10 - Totaal waarde: 0gp - Waarde versus 'wealth-by-level' (49 000gp): 0.00% - Verschil: -49 000gp
 
Geschiedenis in het spelTotaal 54462 XP
24-11-2003Alip en Frost Giant1000
Story award500
Puzzel met vlam opgelost100
Ashrem gaat terug naar zijn bos (Spel verlaten)
10-11-2003Medusa en party1750
Kyton en party275
11-08-2003Stone Giants600
28-07-2003Ogres 6x, Ogre Mage 1x750
16-06-2003Twilight Hollow gered van de ondergang750
Level Ranger en Thief restored26627
Level erbij (Ranger)
26-05-2003Harrular's Claws verslagen1790
12-05-2003Devourer1080
Zombie Spiders (4x)40
Zombie Rust Monster10
Zombie Otyugh (2x)90
Hellcat270
Abishai, Red360
Dwarven Cleric of Loviatar135
Rast135
Free Shaunra200
1 Thief level en 2 Ranger levels kwijt-26627
21-04-2003Dire Rats (4x)10
Wraith (boosted)180
Traps (Spear, 1x)135
Choker (boosted)90
Traps (Glyph of Warding, 3x)135
Save Aasimar Cleric of Ilmater250
Gelatinous Cube (3x)185
Let Aasimar Cleric of Ilmater die-250
24-03-2003Wraith135
Wolverine101
Guards, 3 stuks135
Skeletons, 18 stuks10
Girallion135
10-03-2003XP verdiend1150
24-02-2003Start van XP Tracking42226
02-09-2001Start van Campagne (Actief in spel)


© 2003 pepijn
 
Fout spreekwoord
Spreken is zilver, zwijgen is fout
 
Laatste 6 bezoeker(s)
Tuning
24 juni 2021 om 19:02 uur
Jacco
24 juni 2021 om 15:57 uur
Opa
23 juni 2021 om 13:53 uur
Johan
23 juni 2021 om 13:52 uur
Eric
23 juni 2021 om 6:41 uur
Jeff
17 juni 2021 om 12:59 uur
 
De homepage
Als je bent ingelogd, worden op de homepage alle nieuws, sage advice tips, forum berichten en internet links getoond die sinds je laatste bezoek zijn toegevoegd of veranderd.

Is er weinig of niks gewijzigd (of ben je niet ingelogd) dan wordt het laatste bericht getoond.
 
Overzicht gebruikers
Klik hier als je een overzicht van alle geregistreerde gebruikers wilt zien.